رزومه

 
مشخصات فردي
نام و نام خانوادگی: نواب قائدی
تلفن همراه: 09173114068
آدرس الكترونيكي: nghaedi@frec.co.ir

مشخصات تحصيلی
• 1371-1367: دريافت مدرك دیپلم ریاضی-فیزیک، دبیرستان نمونه توحید شیراز.
• 1375-1371: دریافت مدرک کارشناسی در رشته مهندسی برق-مخابرات، دانشگاه شیراز.
• 1386-1384 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته برق – مخابرات, دانشگاه بوشهر.
• از سال 1390 : دكتري مهندسي برق ،دانشگاه علوم و تحقيقات تهران (در حال اتمام)
مقالات و تألیفات
1- نواب قائدی, علیرضا ملاح زاده "برآورد عملکرد تکنیک های چند حاملی OFDM و MC-DS-CDMA برای مخابرات خطوط انتقال قدرت با به کارگیری اکوالایز مناسب"، ماهنامه دنیای مخابرات شماره 61، تیرماه 1388.
[2] E. Atefat Doost, M. H. Ghamat, N. Ghaedi, M. Golabi “Evaluation of Adaptive Modulation Technique in PAPR Reduction in OFDM Based High Voltage Power Line Communication Systems", 13th IEEE International Conference on Advanced Communication Technology 2011 (ICACT2011), South Korea, 2011.
[3] N. Ghaedi, R. A. Sadeghzadeh “Frame Synchonization Techniques Performance Evaluation in OFDM Based High Voltage Power Line Communication Systems", Volume. 4, Issue. 12 of the 'Science Series Data Report' Journal
[4] N. Ghaedi, M.A. Masnadi Shirazi , R. A. Sadeghzadeh “Spatial Interference
Cancellation in MIMO Systems by Using SideLobe Canceller
Structure", Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical
Engineering Journal

سابقه كاري در صنعت و فعاليتهاي مرتبط:
• 1378-1376: اداره برق جهاد سازندگی استان بوشهر( برق رساني به روستاها)
• 1394-1378 شرکت برق منطقه ای فارس-واحد طرح و توسعه(کارمند رسمی)
• عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس
• عضو انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران
• عضو بسيج مهندسين فارس
• عضو كميته فناوريهاي نوين شركت برق منطقه اي فارس
• عضو كميته نظام پيشنهادات معاونت طرح و توسعه شركت برق منطقه اي فارس
• عضو کمیته دیسپاچینگ و مخابرات برق منطقه ای فارس
مسوولیت ها در صنعت:
• کارشناس ارشد و ناظر سیستمهای مایکروویو ، رادیویی و بیسیم
• کارشناس ارشد و ناظر سیستمهای پی ال سی و حفاظت در ايستگاههاي برق استانهاي فارس و بوشهر
• كارشناس ارشد و ناظر پروژه هاي مراکز تلفن و فيبر نوري در ايستگاههاي برق استانهاي فارس و بوشهر
• کارشناس خبره طرح دیسپاچینگ و مخابرات برق منطقه ای فارس
• مدرس سيستمهاي مخابراتي در شركت برق منطقه اي فارس(كارشناسان جديد و کارآموزان)

سابقه كاري آموزشی و مرتبط با تدریس:
• استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، ازسال 1388 تاکنون
• استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد داریون، ازسال 1392 تاکنون
• استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي واحد شیراز، ازسال 1394 تا کنون
• راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشگاههای علمی-کاربردی
• مدرس دوره هاي سيستمهاي مخابراتي در مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي فارس
• شركت در دوره هاي آموزشي مرتبط با صنعت برق در داخل و خارج كشور
• شرکت در دوره های مدیریت عمومی،دانش سازمانی ،استاندارد ایزو و ...
• انتخاب به عنوان کارمند نمونه ی برق منطقه ای فارس (دو سال)
فعاليت هاي سياسي-اجتماعي:
• كانديداي چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر شيراز (نفر 35 ام در ميان 525كانديدا)
• حضور در انتخابات مختلف به عنوان نماینده فرماندار و بازرس صندوق های اخذ رای
موضوعات تحقیقاتی مورد علاقه:
• مديريت واحد شهري و نظارت واحد بر عملكرد دستگاههاي خدمات رسان شهري
• طراحي و اجراي پروژه هاي برق به صورت كابلهاي زيرزميني
• سيستم مخابراتي مبتني بر شبكه برق (PLC)
• سيستم مخابراتي فيبر نوري روي خطوط فشار قوي و متوسط برق و استفاده از اين بستر جهت
ارتباط مخابراتي مشتركين برق